Chia sẻ code chèn ads ở góc trái hoặc phải của trình duyệt

Code này là sự kết hợp của css, html và javascript rất dễ dàng sử dụng, thường dùng để chèn quảng cáo vào website. Phía dưới là ảnh demo cho các bạn xem trước khi thực hiện nhé.

code-quang-cao-goc-trai-phai-man-hinh
Demo ads góc phải màn hình

Hướng dẫn sử dụng

Nếu bạn rành về code có thể sửa cho thích hợp ý của bạn, còn không cứ dùng như này ok nha bạn!

Code chèn quảng cáo góc phải màn hình

<script type="text/javascript">
function hide_float_right() {
  var content = document.getElementById('float_content_right');
  var hide = document.getElementById('hide_float_right');
  if (content.style.display == "none")
  {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
    else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Xem quảng cáo...</a>';
  }
  }
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_right {border: 1px solid #01AEF0;}
#hide_float_right {text-align:right; font-size: 11px;}
#hide_float_right a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}
</style>
<div class="float-ck" style="right: 0px" >
<div id="hide_float_right">
<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
<div id="float_content_right">
<!-- Start quang cao-->
 	<embed src="https://thuthuattienich.com/banner_300x250.gif" width="250" height="200" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="false" wmode="transparent" allowScriptAccess="always"/>
<!-- End quang cao -->
</div>
</div>

Chú ý thay đường dẫn banner trong phần <!– Start quang cao–><!– End quang cao –> nha.

Code chèn quảng cáo góc trái màn hình

<script type="text/javascript">
function hide_float_left() {
  var content = document.getElementById('float_content_left');
  var hide = document.getElementById('hide_float_left');
  if (content.style.display == "none")
  {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_left()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
    else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_left()">Xem quảng cáo...</a>';
  }
  }
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_left {border: 1px solid #01AEF0;}
#hide_float_left {text-align:left; font-size: 11px;}
#hide_float_left a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}
</style>
<div class="float-ck" style="left: 0px" >
  <div id="hide_float_left">
<a href="javascript:hide_float_left()">Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
<div id="float_content_left">
<!-- Start quang cao-->
  <embed src="https://thuthuattienich.com/banner_300x250.gif" width="250" height="200" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="false" wmode="transparent" allowScriptAccess="always"/>
<!-- End quang cao --> 
</div>
</div>

Chú ý thay đường dẫn banner trong phần <!– Start quang cao–><!– End quang cao –> nha.

Chúc các bạn thành công!!!