Sao chép nội dung của website khác sẽ bị gì? có nên không?

Vấn đề sao chép nội dung của một trang web bất kỳ trên mạng và vấn nạn nan giải hiện nay.

Là chủ của một trang web bạn chẳng có cách nào để chặn người khác sao chép cả.

Họ có thể dùng tool, hoặc thủ công rất nhiều cách khác nữa để “ăn cắp” nội dung mà bạn đã bỏ công sức ra viết bài nhằm chia sẻ cho mọi người.

Người ta gọi không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn c*t ăn đầu b*** thế thôi cho nó nhanh.

Ngăn chặn

  • Hầu như không có cách chặn.
  • Cứ để cho sao chép thôi.

Khác phục

  • Bạn báo cáo với google thôi và website coppy nội dung của bạn sẽ chẳng bao giờ lên được top google tìm kiếm.