Full Page Script là gì? Hướng dẫn sử dụng Full Page Script của trang rút gọn link kiếm tiền

Trong bài này mính sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sử dụng full page script của các trang rút gọn link kiếm tiền để tự động rút gọn tất cả các liên kết mà bạn muốn.

Full Page Script là gì?

Full Page Script Là một tính năng tự động rút gọn liên kết mà bạn muốn trên website/blog của mình. Sử dụng javascript hoàn toàn tự động làm việc. Bạn chỉ cần dán mã js lên head của website/blog của mình là nó tự động làm việc, tự động rút gọn tất cả link mà bạn muốn.

Tất cả link rút gọn nó sẽ vào tài khoản của bạn theo API trong script nhé.

Hướng dẫn sử dụng.

Ở đây mình sẽ ví dụ một website cụ thể đó là Link1s.com các bạn nhé. Bạn đăng nhập vào và vào phần Full Page Script như ảnh bên dưới.

Full Page Script Code Generator for Link1s

Ở đây sẽ có 2 lựa chọn cho bạn chọn đó là:

  • Include (là bao gồm): là những tên miền của bạn mà bạn muốn nó tự động rút gọn, mình sẽ nêu ví dụ bên dưới.
  • Exclude (là loại trừ): thường là bạn thêm tên miền chính của bạn, như vậy tất cả link mà không phải tên miền chính (web của bạn) nó sẽ tự động rút gọn tất cả.

Mình sẽ ví dụ về phần Include trước nhé, ví dụ trong website/blog của bạn có nhưng link drive google hoặc mediafire mà bạn chỉ cần rút gọn những cái link đó thì bạn chỉ cần thêm domain vào như ảnh bên dưới là được thôi. Có nghĩa là nhưng link nào có miền drive hoặc mediafire nó sẽ tự động rút gọn hết luôn á. còn các link khác nó không rút gọn nhé nhé.

Lưu ý: là không thêm https:// hoặc http:// nhé. thêm như bên ảnh dưới mỗi domain nhớ xuống dòng.

Còn lựa chọn Exclude là bạn chỉ cần thêm tên miền (domain) chính của bạn là được, nó có nghĩa là tất cả liên kết mà không phải domain chính của bạn nó sẽ tự động rút gọn hết.

Xem chi tiết như ảnh bên dưới nhé. Không thêm https hoặc http các bạn nhé.

Dấu * là nếu như miền của bạn có subdomain, không có thì thôi ạ hi.

Full Page Script Code Generator

Sau khi đã lấy được mã mà bạn cần.

Như này

<script type="text/javascript">
    var app_url = 'https://link1s.com/';
    var app_api_token = 'f3a3da46668efb76b43c3955485fdad8095110f4';
    var app_advert = 2;
    var app_exclude_domains = ["kiemlua.com","*.kiemlua.com","www.kiemlua.com"];
</script>
<script src='//link1s.com/js/full-page-script.js'></script>

Thì các bạn chỉ cần dán mã của bạn trước mã </head> để nó hoạt động nhé.

Bloger của google hoặc wordpress hoặc các website khác để dán trong head nhé các bạn

<head> dán mã trong này </head> nó mới hoạt động nhe các bạn.

Trước khi test các bạn có thể dùng tab ẩn danh hoặc xóa cache của web nếu web bạn có dùng cache để trình duyệt nhận nhé. hoặc tất chặn quảng cáo nhé các bạn.

Chúc các bạn thành công.