Chia sẻ mã javascript phát hiện khách chặn quảng cáo

Tiếp tục với mục chia sẻ, mình lại chia sẻ cho các bạn một đoạn js phát hiện trình duyệt đang bật chặn quảng cáo và yêu cầu khách phải tắt trình chặn quảng cáo trên trình duyệt mới tiếp tục load được nội dung trang web. Mã này sử dụng được trên blogger hoặc wordpress đều OK hết nhé các bạn.

<script> //<![CDATA[

(function ignielAdBlock() {

var judulAd = 'Adblock Detected',
notifAd = 'Please turn off your adblock to continue, after you turn it off then reload this page. <br /><br /><br /> Vui lòng tắt chặn quảng cáo!';
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('5 2=4[\'b\'](\'c\');2[\'p\']=\'q/r\';2[\'s\']=\'//t.u.v/w/e/x.e\';2[\'y\']=f;2[\'z\']=A(){5 a=4[\'b\'](\'6\');a[\'B\']=\'C\';a[\'D\']=\'<6 g="E"><h g="F">\'+G+\'</h><i/><j H="0 0 k k"><l d="I,J,17.K.3,1.3 0 0,1 10.7,m.3,1.3 0 0,1 12,14.L.3,1.3 0 0,1 13.3,m.3,1.3 0 0,1 12,17.M.n,N.O,8.P.Q.R,S.T,15.U.V.n,W"></l></j><i/>\'+X+\'</6>\';4[\'o\'][\'Y\'](a);4[\'o\'][\'Z\'][\'11\']=\'16\';18[\'19\']=f};5 9=4[\'1a\'](\'c\')[0];9[\'1b\'][\'1c\'](2,9)',62,75,'||ad||document|var|div|||b_ad||createElement|script||js|true|class|span|br|svg|24|path|16A1|73|body|type|text|javascript|src|pagead2|googlesyndication|com|pagead|adsbygoogle|async|onerror|function|id|ignielAdBlock|innerHTML|isiAds|judul|judulAd|viewBox|M13|13H11V7H13M12|3A1|7A1|3M15|3H8|27L3|27V15|73L8|27|21H15|73L21|73V8|27L15|3Z|notifAd|append|style||overflow|||||hidden||window|adblock|getElementsByTagName|parentNode|insertBefore'.split('|'),0,{}))
})();

//]]> </script>
<style>
#ignielAdBlock {background:#d74738;padding:0;position:fixed;bottom:0;left:0;top:-100px;right:0;z-index:1000;opacity:1;visibility:visible;height:auto;}
#ignielAdBlock svg {width:70px; height:70px;padding-bottom:15px;}
#ignielAdBlock svg path {fill:#fff}
#ignielAdBlock a{color:#ffe88b;} #ignielAdBlock a:hover{color:#ffe88b;text-decoration:underline}
#ignielAdBlock .isiAds{background:#e74c3c;color:#fff;position:absolute;text-align:center;padding:0 30px 30px 30px;margin:auto;top:30%;left:0;right:0;font-size:15px;font-weight:400;line-height:1.5em;font-family:monospace;max-width:800px;box-shadow:0 20px 10px -10px #d74738;border:15px solid rgba(0,0,0,.07); overflow:hidden; transition:all .6s cubic-bezier(.25,.8,.25,1); -webkit-transform:translateZ(0); transform:translateZ(0); backface-visibility:visible; transition:all .2s ease-in-out,visibility 0s; transform-origin:bottom center; pointer-events:auto; transform:rotateX(0deg) rotateY(0deg) rotateZ(0deg) scale(1); opacity:1; animation:ignielWobble .5s; -moz-animation: ignielWobble .5s; -webkit-animation:ignielWobble .5s; -o-animation:ignielWobble .5s}
#ignielAdBlock .isiAds:hover{box-shadow:0 20px 10px -10px #d74738;}
#ignielAdBlock .isiAds h4, #ignielAdBlock .isiAds .judul{display:inline-block;background:rgba(0,0,0,.07);padding:5px 25px 15px 25px;font-size:23px;font-weight:bold;margin-bottom:20px;}
#ignielAdBlock .isiAds{margin-top:20px !important;}
#ignielAdBlock .tutupAds{visibility:hidden;opacity:0;color:#ffe88b;text-align:center;position:absolute;bottom:10px;right:10px;font-size:42px;cursor:pointer;width:30px;height:30px;line-height:30px;border-radius:100%;transition:all .6s cubic-bezier(.25,.8,.25,1);transform:translate(0,50px);}
#ignielAdBlock .tutupAds:hover{color:#fff;transform:scale(1.0);}
#ignielAdBlock .isiAds:hover .tutupAds{visibility:hidden;opacity:0;color:#ffe88b;transform:translate(0,0)}
@keyframes ignielWobble{0%{transform:scale(0) rotate(-54deg) translatey(40px)}45%{transform:scale(1.1) rotate(20deg) translatey(0px)}60%{transform:scale(1) rotate(-15deg) translatey(0px)}77%{transform:scale(1) rotate(10deg) translatey(0px)}100%{transform:translatey(0)}}
@-webkit-keyframes ignielWobble{0%{transform:scale(0) rotate(-54deg) translatey(40px)}45%{transform:scale(1.1) rotate(20deg) translatey(0px)}60%{transform:scale(1) rotate(-15deg) translatey(0px)}77%{transform:scale(1) rotate(10deg) translatey(0px)}100%{transform:translatey(0)}}
@-moz-keyframes ignielWobble{0%{transform:scale(0) rotate(-54deg) translatey(40px)}45%{transform:scale(1.1) rotate(20deg) translatey(0px)}60%{transform:scale(1) rotate(-15deg) translatey(0px)}77%{transform:scale(1) rotate(10deg) translatey(0px)}100%{transform:translatey(0)}}</style>

Hướng dẫn sử dụng

Rất đơn giản, các bạn chỉ việc dán mã này trước thẻ </head> hoặc trong thẻ body nếu bạn muốn tác dụng cho một trang nào đó riêng biệt.

Tuy cách này không phải là cách tối ưu nhất 100%, nhưng bạn có thể hạn chế một phần nào đó khách hàng xem chùa nội dung của bạn và giúp tăng một tý doanh thu từ quảng cáo.

Chúc các bạn thành công.