Chia sẻ Code Scripts Popup, Mở Tab Mới cho Website 1Lần/24h/1IP

Các bạn làm website hầu hết đều đặt quảng cáo lên trang web của mình để kiếm thêm thu nhập thụ động, việc sử dụng Code Scripts Popup sẽ giúp tăng doanh thu từ quảng cáo của bạn đáng kể.

Nhưng nếu lạm dụng nó quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến người truy cập làm khách không còn quay lại trang web của bạn nữa, hơn thế nữa Google Adsense hầu như không thích Code Scripts Popup nên các bạn chú ý sử dụng đúng với mục đích của mình nhé.

Hôm nay GocMienPhi.com xin phép chia sẻ cho các bạn 2 Code Scripts Popup chỉ hiện 1Lần/24h/1IP (1 lần / 1 ngày / 1 ip) sẽ không làm khó chịu nhiều đến khách truy cập.

Code Scripts Popup Loại 1

<body onclick='popunder();'>
<script>
/* <![CDATA[ */
function Set_Cookie(a,b,c,e,f,g){var d=new Date;d.setTime(d.getTime());d=new Date(d.getTime()+c);document.cookie=a+"="+escape(b)+(c?";expires="+d.toGMTString():"")+(e?";path="+e:"")+(f?";domain="+f:"")+(g?";secure":"")}function Get_Cookie(a){var b=document.cookie.indexOf(a+"="),c=b+a.length+1;if(!b&&a!=document.cookie.substring(0,a.length)||-1==b)return null;a=document.cookie.indexOf(";",c);-1==a&&(a=document.cookie.length);return unescape(document.cookie.substring(c,a))} function Delete_Cookie(a,b,c){Get_Cookie(a)&&(document.cookie=a+"="+(b?";path="+b:"")+(c?";domain="+c:"")+";expires=Mon, 11-November-2020 00:00:01 GMT")}
function popunder(){null==Get_Cookie("cucre")&&(Set_Cookie("cucre","cucre Popunder","1","/","",""),
pop=window.open("https://gocmienphi.com/","windowcucre"),
pop.blur(),window.focus())}function addEvent(a,b,c){a.attachEvent?a.attachEvent("on"+b,c):a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!0):a["on"+b]=c} addEvent(window,"load",function(){addEvent(document.body,"click",function(){popunder()})});
/* ]]> */
</script>

Code Scripts Popup Loại 2

<script>
  //<![CDATA[
function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
  var today = new Date();
  today.setTime(today.getTime());
  var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));

  document.cookie = name + "=" + escape(value) +
((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
((secure) ? ";secure" : "");
}

function Get_Cookie(name) {

  var start = document.cookie.indexOf(name + "=");
  var len = start + name.length + 1;
  if ((!start) &&
(name != document.cookie.substring(0, name.length))) {
    return null;
  }
  if (start == -1) return null;
  var end = document.cookie.indexOf(";", len);
  if (end == -1) end = document.cookie.length;
  return unescape(document.cookie.substring(len, end));
}

function Delete_Cookie(name, path, domain) {
  if (Get_Cookie(name)) document.cookie = name + "=" +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
";expires=Mon, 11-November-1989 00:00:01 GMT";
}

function popunder() {
 if (Get_Cookie('cucre') == null) {
   Set_Cookie('cucre', 'cucre Popunder', '1', '/', '', '');
    var url = "https://gocmienphi.com/";
    pop = window.open(url, 'windowcucre');
 pop.blur();

    window.focus();
  }
}

function addEvent(obj, eventName, func) {
  if (obj.attachEvent) {
    obj.attachEvent("on" + eventName, func);
  }
  else if (obj.addEventListener) {
    obj.addEventListener(eventName, func, true);
  }
  else {
    obj["on" + eventName] = func;
  }
}

addEvent(window, "load", function (e) {
  addEvent(document.body, "click", function (e) {
    popunder();
  });
});
  //]]>
</script>
<body onclick='popunder();'>

Lưu ý: các bạn thay https://gocmienphi.com/ thành URL trang web/ quảng cáo bạn muốn mở trong cửa sổ Popup (tab mới).

Nếu có kho khăn thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé, chúc các bạn kiếm được nhiều tiền từ website!

Viết một bình luận