Chia sẻ code javascript đếm giây chờ hiện link tải xuống

Hôm nay ki.em lua chia sẻ với các bạn code javascript countdown show link siêu dễ sử dụng nhé, Kiếm L.ú.A sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cách cực kỳ đơn giản.

B̸ả̸n̸ ̸Q̸u̸y̸ề̸n̸ ̸C̸h̸i̸a̸ ̸s̸ẻ̸ ̸h̸ư̸ớ̸n̸g̸ ̸d̸ẫ̸n̸ ̸b̸ở̸i̸ ̸K̸i̸e̸m̸L̸u̸a̸.̸c̸o̸m̸

Cái này chuyên dùng ở các web wp hay blog để khách tải ở lại trang tý thôi.

chia sẻ bới admin Văn Bảo, B̲ả̲n̲ ̲Q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲C̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲b̲ở̲i̲ ̲K̲i̲e̲m̲L̲u̲a̲.̲c̲o̲m̲

<script type="text/javascript">
document.write('<style type="text/css">#timed{display:none;}<\/style>')
function delay_link(){
var d=delay_link, t=document.getElementById('timed'); 
if(d.c&&d.c.nodeValue.replace(/[^\d]*/,'')-1>0){
d.c.nodeValue='\xa0\xa0'+(d.c.nodeValue.replace(/[^\d]*/,'')-1);
setTimeout('delay_link()', 1000)
return;
}
else if(!d.c){
d.c=document.createTextNode('15');
t.parentNode.insertBefore(d.c,t);
setTimeout('delay_link()', 1000)
return;
}
d.c.nodeValue='';
t.style.display='inline';
}
</script>

<br />
<div cent="" style="color: #ed143d; font-size: 50px;">
<a href="https://kiemlua.com" id="timed">Download now</a></div>
<script type="text/javascript">delay_link();</script>

Hướng dẫn sử dụng

Bạn chỉ cần thay chỗ địa chỉ kiê.m l.úa là được nhé…

dán vào bất cứ đâu bạn thích hoặc trang download game này nọ.

Bᴀ̉ɴ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ Cʜɪᴀ sᴇ̉ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ʙᴏ̛̉ɪ KɪᴇᴍLᴜᴀ.ᴄᴏᴍ

Bản quyền được chia sẻ bởi trang web kiếm lúa (k.i.e.m.l.u.a.co.m).