1Shorten Quản lý tất cả website rút gọn link kiếm tiền tăng doanh thu lên 10$/1000view

Tại sao lại nói khi sử dụng 1Shorten bạn sẽ được tăng rate lên 10$/1000view (khi làm rút gọn link kiếm tiền)?

Đơn giản thế này thôi nhé.
Ví dụ bạn sử dụng 1 trang rút gọn là Link1s.
1 ip vào link của bạn 1 ngày bạn sẽ được 3.0$/1000view.

Nếu như cái ip đó một ngày họ vào link của bạn 3, đến 4 lần thì sao? Ví dụ bạn làm về khóa học, xxx, hack mod game đi…
Thì họ (ip đó) có thể vào link của bạn 3, 4 lần trong một ngày (24h).
Khi bạn chơi có 1 site rút gọn thì bạn cũng chỉ có được 1 view thôi, tại vì hầu hết các site rút gọn hiện nay chỉ tính 1 view/ ip / 24h mà thôi.

Khi bạn chơi 1Shorten, ở đây ví dụ bạn chơi 3 site rút gọn.
Site nào cũng 3$/1000 view và tính 1view/ip/24h.

Thì bạn setup 1 view và ưu tiên ở 1Shorten.

Khi đó 1 ip vào link của bạn 3 lần trong ngày thì 1Shorten sẽ chia ra mỗi lần vào link là sẽ sang 1 web rút gọn khác (cái này bạn tùy chỉnh setup ở 1Shoren)

Như vậy bạn sẽ có được số view tối đa là 3 view trên mỗi site rút gọn.

Tính cộng lại là 3 lần nhân cho 3$/1000view.
Vậy là 3×3 = 9$ /1000view (cho 3 site rút gọn bạn đang chơi).

Tính thêm view ở 1Shorten là 0.7$/1000view (tính 2 view/day) là 1.4$/1000view đó bạn.

Như vậy tính sương sương là 10.4$/1000view.

Quá là một con số không tưởng.
Tại sao lại không sử dụng 1Shorten ngay hôm nay =).